Comenius

notes:
nakladatelství, Aleš Zach: Kniha a český exil 1949 - 1990, Torst, Praha 1995