Komise pro restaurování historického jádra Kutné Hory

place of origin: Kutná Hora (Kutná Hora)