Tvůrčí skupina Umění a řemesla

notes:
uvedeno v časopise Umění a řemesla