Společnost přátel Památníku národního písemnictví

place of origin: Praha
year of establishment: 2008

notes:
ustsavující schůze 6.2.2008, Filosofická fakulta UK Praha (místnost č. 18)