Artefakt, Združenie nezávislých výtvarníkov

place of origin: Bratislava (Bratislava)