Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

place of origin: Praha
year of establishment: 2000