Tvůrčí skupina při Útvaru rozvoje hlavního města Prahy