Tvůrčí skupina při Útvaru rozvoje hlavního města Prahy

Collective
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
2002/09 - 2002/10   11. výstava Tvůrčí skupiny při MHMP, Praha