Tvůrčí skupina při Útvaru rozvoje hlavního města Prahy

person, born
Růzhová Jarmila, 28. 8. 1926