Federace architektů

year of establishment: 1931

notes:
Ustavila se 13.3.1931 na schůzi v SVU Mánes. Sjednocovala absolventy speciálních škol architektury při Uměleckoprůmyslové škole ve spolek, sloužící jejich zájmům stavovským a hospodářským. Právně pomáhla svým členům, zřizovala soutěže, zabývala se otázkami úpravy školství. Působila na celém území ČSR.