Spolok slovenských výtvarných umelcov

place of origin: Bratislava (Bratislava)

notes:
Spolok vol'ných výtvarných umelcov v Bratislave???