International Board on Books for Young People (IBBY)

notes:
Právo dítěte na všeobecné vzdělání a přímý přístup k informacím je jednou ze zásad Mezinárodní konvence o právech dítěte. Produkce a rozšiřování kvalitní literatury pro děti a mládež toto právo dětí výrazně ovlivňuje a napomáhá k jeho realizaci. Protože literatura pro děti a mládež má svá specifika, bylo založeno Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu - International Board on Books for Young People (IBBY), které se k Mezinárodní konvenci o právech dítěte plně hlásí a chce se podílet na realizaci jejích cílů. IBBY v současné době sjednocuje národní sekce a jednotlivce, jejichž společnou ideou je zájem o literaturu pro děti a mládež.
zdroj - www.ibby.cz