Západočeská galerie v Plzni, nákupní komise 2008

word:

Poradním orgánem ředitele Západočeské galerie v Plzni zejména v otázkách nabývání nových přírůstků je tzv. nákupní komise. Posuzuje soulad zamýšlených akvizic se strategií sbírkotvorné činnosti, uměleckohistorickým významem předmětu, přezkoumává rovněž jeho požadovanou cenu při zohlednění cen děl obdobného charakteru na domácím trhu. Na základě doporučení komise rozhoduje ředitel Západočeské galerie v Plzni o nákupu nabízeného díla. Členy nákupní komise jsou odborníci z předních uměleckohistorických vědeckých institucí, muzeí, galerií i z oblasti sběratelství a obchodu s uměním. Členové jmenovaní v roce 2008:

PhDr. Marie Klimešová Ph.D., Ústav pro dějiny umění FF UK v Praze

Prof. PhDr. Roman Prahl CSc., Ústav pro dějiny umění FF UK v Praze

Mgr. Marcel Fišer, Galerie Klatovy/Klenová

Mgr. Václav Malina, ředitel Galerie města Plzně

PhDr. Marie Rakušanová Ph.D., Ústav pro dějiny umění FF UK v Praze

PhDr. Radim Vondráček, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

Josef Babůrek, sběratel, starožitník, Klatovy

zdroj - www.zpc-galerie.cz