Kurt & Plasto

word:

KURT & PLASTO

GREETINGS FOR EUROPE

Projekt GREETINGS FOR EUROPE od autorské dvojice KURT & PLASTO ze Sarajeva satirickou formou reflektuje problematiku fungování i rozšiřování Evropské unie. Projekt se skládá z celkem 10 digitálních obrazových koláží, které mohou být prezentovány ve formě pohlednic, billboardů či dalších uměleckých nosičů evokujících reklamní strategie soudobé konzumní společnosti. V Ústí nad Labem budou v závěru letošního roku představeny čtyři tyto obrazové koláže, a to ve dvou vzájemně korespondujících dvojicích.

FREUD, EUSWITZ, EUTHANASIA, NEUROSIS jsou jakési vizuální poznámky na okraj procesu evropské integrace. Jedná se o poznámky plné ironie, skepse a kritické sebereflexe. Autoři KURT & PLASTO se jejich prostřednictvím zamýšlejí nad pilíři evropského společenského a kulturního vývoje. Staví do protikladu vznešenost a politickou korektnost evropského integračního modelu se symboly opakovaných selhání a krizí tolik typických pro milieu starého kontinentu. Zároveň lze tyto obrazy číst i jako vzkazy obyvatelům či politikům Evropské unie zasílané z „jiné Evropy“, která leží za hranicí jejich skutečného zájmu.

Ačkoliv se nám mohou zdát vzkazy autorské dvojice KURT & PLASTO neobjektivní či manipulativní, je třeba jim přiznat iniciační a asociativní moc. Spojení příkladů Osvětimi a euthanasie s neurosis a freudismem v nás vyvolává neklid a nejistotu. Nutí nás k pozornému zpytování našeho vztahu k bezprostřednímu i vzdálenějšímu okolí a především k promýšlení problematiky jinakosti v nás i mimo nás. Ostatně jedině akcentování a překonávání neuralgických bodů evropské existence může napomoci v procesu jejího nového definování i vzájemné integrace jednotlivých proudů její složité multikulturní současnosti.

Michal Koleček