Krytové divadlo

Encyclopedia
published, title (subtitle)
2000   alt.divadlo (Slovník českého alternativního divadla)