Združenie Vytvarných Umelcov Zapadneho Slovenska, ZVUZS

year of establishment: 1999

notes:
Predsedom ZVUZS je akademický maliar Robert Almási.
Sídlom ZVUZS sú Kostolné Kračany časť Moravské Kračany 99
ZVUZS bolo založené dňa 19.02.1999