Stálá delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

place of origin: Praha