Komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

place of origin: Praha