Sklenářova škola

notes:
Neformální sdužení žáků proN. Zdeňka Sklenáře na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze.