Moravský zemský sněm

person, born
Belcredi Egbert, hrabě, 2. 9. 1816