Komora fotografických živností

person, born
Janouškovec Pavel, 6. 10. 1961
Vařejka Rudolf, 30. 10. 1961