Svaz československých architektů

place of origin: Praha
year of establishment: 1972

word:

Svaz československých architektů    

SČSA – celostátní dobrovolná výběrová ideová organizace architektů, založená roku 1972 (do roku 1982 s názvem Federální svaz architektů Československé republiky), se sídlem v Praze. Úkolem SČSA je ideově politická péče o organizační zabezpečení rozvoje českých a slovenských architektů, zahraniční vztahy v oblasti soudobé architektury a mobilizace tvůrčích pracovníků k rozvoji architektury. Předsedou byl od roku 1972 V. Meduna.

Viz také Svaz českých architektů, Zväz slovenských architektov.

zdroj: http://www.cojeco.cz