Umělecký spolek Františkova muzea

notes:
Vznikl jako umělecký odbor k. k. mährisch-schlesische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, , der Natur- und Landeskunde (c. k. moravsko-slezská společnost pro povznesení orby, přírodoznalství a vlastivědy, resp. Hospodářská společnost)

Umělecký spolek Františkova muzea

person   born from - to, notes
D´Elvert Christian   11. 4. 1803     ???? - ????
Rincolini Ernst   2. 3. 1785     ???? - ????