k. k. mährisch-schlesische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, , der Natur- und Landeskunde (c. k. moravsko-slezská společnost pro povznesení orby, přírodoznalství a vlastivědy, resp. Hospodářská společnost)

k. k. mährisch-schlesische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, , der Natur- und Landeskunde (c. k. moravsko-slezská společnost pro povznesení orby, přírodoznalství a vlastivědy, resp. Hospodářská společnost)

person   born from - to, notes
Rincolini Ernst   2. 3. 1785     ???? - ????
Trapp Wilhelm   24. 1. 1825     ???? - ????, Historisch-statistische Sektion (Historicko-statistická sekce)