k. k. mährisch-schlesische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, , der Natur- und Landeskunde (c. k. moravsko-slezská společnost pro povznesení orby, přírodoznalství a vlastivědy, resp. Hospodářská společnost)

person, born
Rincolini Ernst, 2. 3. 1785
Trapp Wilhelm, 24. 1. 1825