Klub přátel Staré Orlové

year of establishment: 2001

word:

Na ustavující schůzi Klubu přátel staré Orlové se 6. června 2001 sešli obdivovatelé bohaté historie města. Osobnostmi, jež stály u zrodu klubu, byli Karel Budin, Ing. Jan Kypast, Stanislav Durčák, doc. Ing. Václav Kafka, CSc., Gustav Hrudka, Andrea Gregorová, Andrea Žáčkova, Věra Böhmová a Dana Mertlová. Formálně zahájil klub svoji činnost 3. září 2001. Již v tomto roce se představil na Výstavě spolkové a klubové činnosti, které se od té doby účastní pravidelně a na které představuji různá témata z historie Orlové, např. tramvajová doprava, školy a školství, hornické kolonie, výročí vzniku „Velké Orlově", osvobozování Orlovska atd.

Klub je znám svou bohatou publikační činností. V roce 2002 vydal publikaci k 80. výročí povýšení Orlové na město V dalších letech se mohl pochlubit vydáním dvou CD s názvy Orlová ve fotografii a 100. výročí vysvěcení katolického kostela v Orlové, publikacemi Závodní nemocnice v Orlové a Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji, Hornické kolonie aj. Členové klubu jsou autory článků v časopisu Těšínsko, v regionálním a místním tisku. Klub rovněž přispěl ke slavnostní atmosféře na městských akcích. V rámci otevření starého náměstí v Orlové v roce 2004 se konala výstava Tudy šly dějiny a pro Orlovský jarmark v roce následujícím členové připravili naučnou stezku Průvodce hlavní třídou.

Přednáškové činnosti se klub věnu je od roku 2005. Spolupracuje s dalšími kluby, spolky a organizacemi, např. Klubem přátel hornického muzea v Ostravě. Významná je mnohaletá spolupráce s Muzeem Těšínská.

Petra Juřicová, Mgr. Milada Krutova


zdroj: http://www.folklornisdruzeni.cz/klub-pratel-stare-orlove-se-predstavuje/8373713/klub_pratel_stare_orlove.pdf