Ateliér Бања Лука

year of establishment: 2010

notes:

word:

 Ateliér Бања Лука (čti Ateliér Banja Luka) vznikl jako spontánní seskupení širšího okruhu osob z Fakulty výtvarných umění v Brně a externích účastníků.


Jako pracovní tým umělců a teoretiků si za svůj hlavní cíl předsevzal prozkoumat možné modely kolektivní tvorby.


Jelikož iniciačním momentem vzniku ateliéru byla výzva dvou mladých bosenských umělců uspořádat „výstavu“ v Banja Luce, největším městě Republiky srbské, stal se horizontem aktivit zamýšlený pracovní pobyt v Bosně, během kterého by byla prověřena funkčnost navrhovaných modelů.


Konkrétní realizace společně připravených scénářů odkryla složitou strukturu domněle demokratických principů produkce a vnesla do dynamiky skupiny nové prvky, jako např. potlačení individuální identity a její nečekané vynořování, disciplína a porušování pravidel, očekávání, jejich naplnění a nenaplnění, ideál zrušení hierarchie kontrastující se vyvstáváním nových sociálních struktur, apod.


(http://www.tranzitdisplay.cz)