S.P.K.H., o. s.

place of birth: Brno (Brno-město)

notes:
www.spkh.cz

S.P.K.H., o. s.

Občanské sdružení S.P.K.H. se zabývá rozvíjením mezinárodní komunikace v oblasti vizuálního umění a environmentalis­tiky. Jeho hlavním záměrem je přispět k otevření diskuse na téma veřejného prostoru a jeho funkcí v současném městském prostředí a aktivně se podílet na jeho oživování formou soutěží, konceptů, projektů a jejich realizací, přednášek a workhopů.


 


Civic Association S.P.K.H. is engaged in developing international communication in the field of visual art and environmentalism. Its main objective is to contribute to a discussion about public space and its role in the modern urban environment and to take an active part in its vitalization by means of contests, projects and their implementation, lectures and workshops.


S.P.K.H., o. s.

person   born from - to, notes
Kořínková Jana   1981     ???? - ????
Kupková Marika   1. 8. 1973     ???? - ????
Žáčková Markéta   7. 2. 1974     ???? - ????