Skupina Mikuláša Galandy

Collective
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1957/04   Výstava skupiny M. Galandu, Žilina (Žilina)
1958   Skupina Mikuláša Galandu, Bratislava (Bratislava)
1958/01/23 - 1958/02/20   Výstava skupiny Mikuláša Galandu, Bratislava (Bratislava)
1959   Skupina Mikuláše Galandy, Bratislava (Bratislava)
1962   III. výstava Skupiny Mikuláša Galandu, Bratislava (Bratislava)
1963/09/06 - 1963/11   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Praha
1965/07/02 - 1965/07/25   IV. výstava Skupiny Mikuláša Galandu, Praha
1966   Tvorba strednej a mladej generácie, Bratislava (Bratislava)