Klub 231

year of establishment: 1968

notes:
Klub bývalých politických vězňů (Klub 231, K 231) byla organizace sdružující politické vězně komunistického režimu uvězněné mezi únorem 1948 a počátkem let 60. Založena byla 31. března 1968 v Praze, předsedou přípravného výboru se stal prof. Karel Nigrín, tajemníkem byl zvolen Jaroslav Brodský; za členy se brzy hlásilo z celé ČSSR na 80 tisíc lidí.
Po srpnové invazi byla organizace Klub 231 jako „jedno z center kontrarevoluce“ zakázána a rozhodnutím státních orgánů rozpuštěna. Řada představitelů Klubu 231 po okupaci emigrovala, např. tajemník J. Brodský nebo předseda dokumentační komise klubu Ota Rambousek. V roce 1990 na Klub 231 navázala Konfederace politických vězňů Československa (nyní Konfederace politických vězňů České republiky).
Jméno Klub 231 (resp. jeho zkratka), pod nímž je organizace známa nejvíce, je odvozeno od zákona na ochranu lidově-demokratické republiky (zákon č. 231/1948 Sb.), podle nějž byla většina politických vězňů odsouzena.
cs.wikipedia.org