Klub výtvarníků při OKS

Book
published, title (subtitle)
1999   Výtvarné Ústí (Kronika výtvarného života v Ústí nad Labem ve 20. století 1918-1998)