KwieKulik

person, born
Kulik Zofia, 14. 9. 1947
Kwiek Przemysław, 1945