Tolerance 14

person, born
Bartáková Libuše, 8. 8. 1939
Fejfar Jan, 1943
Fortin Vladimír, 9. 5. 1923
Maleček Karel, 14. 2. 1917
Podaná Stanislava, 22. 8. 1963
Tefr Vilém, 17. 2. 1939
Všetečka Vladimír, 24. 3. 1950
Zajacová Jana, 29. 7. 1943