Klub výtvarných a technických redaktorů

place of origin: Praha