Jihočeský klub Obce spisovatelů (JčKOS)

year of establishment: 2000

notes:
Jihočeský klub Obce spisovatelů vznikl v roce 2000 na základě zájmu jihočeských autorů a příznivců literatury a volně navázal na činnost zaniklé pobočky Svazu spisovatelů. Právní subjektivitu získal jako neziskové občanské sdružení s regionální působností.
Sdružení si klade za cíl účinnou propagaci literatury, zejména jihočeského zaměření, v co nejširším měřítku, vytvoření zázemí na zájmové i profesionální bázi pro jihočeské literáty, poskytování podpory mladým a začínajícím autorům a zaměřování se na jejich tvůrčí růst.
V různých aktivitách klub spolupracuje se statutárním městem České Budějovice, Krajským úřadem Jihočeského kraje, také s mezinárodní kulturní asociací ACCC, rakouskými, německými a slovenskými literáty a řadou dalších institucí a sdružení. Zapojuje se i do rozsáhlejších, pravidelně se opakujících i jednorázových, projektů jako Zeyerovy Vodňany, Dny slovenské kultury, Rok Adalberta Stiftera, Karla Klostermanna, Ladislava Stehlíka, Romové a společnost atd. Členové sdružení pořádají besedy, přednášky, autorská čtení či autogramiády a jiné akce v řadě jihočeských měst. JčKOS pořádá i literární večery pro veřejnost, kromě toho vydává povídkové a básnické sborníky z prací svých členů, každoročně připravuje literární soutěž pro studenty se slavnostním vyhlášením vítězných prací, od roku 2006 vydává literární dvouměsíčník Fórum a uděluje jihočeskou literární cenu Číše Petra Voka.
Současnou předsedkyní je novinářka a publicistka Hanka Hosnedlová. Klub se pravidelně se prezentuje v tisku a dalších médiích.
spisovatelejih.blog.cz, 15.8.2019