Trio Sarajevo

person, born
Hadžihalilović Bojan, 6. 6. 1964
Hadžihalilović Dada,
Kamerić Šejla, 1976