Měkkohlaví

year of establishment: 1989

notes:
Skupina vznikla v roce 1989 v Plzni a sdružovala umělce a výtvarné teoretiky z Čech (Miloš Šejn – Jičín, Milan Maur, Václav Malina, Jan Rauner – Plzeň, Ivona Raimanová – Praha), Moravy (Marian Palla, Dalibor Chatrný, Petr Kvíčala, Milan Magni a Jiří Valoch), Slezska (Jiří Šigut – Ostrava, Martin Klimeš – Opava, Karel Adamus – Třinec) a Slovenska (Otis Laubert, Dezider Tóth – Bratislava).
Aktivity skupiny v době před sametovou revolucí zahrnovaly společné akce (např. Autodafé - pálení vlastních uměleckých děl na vrchu Zebíně nedaleko Jičína v době jarního slunovratu 1989) a schůze (v Plzni, Rousínově, Praze a dalších místech), velkou akcí byla pak výstava Příroda jinak v Galerii mladých U Řečických v Praze (Šejn, Malina, Maur, Palla, Krčmář), na které poprvé vystoupila měkkohlavá skupina Mlhy a skotu Florian (Palla, Magni, Kvíčala), v listopadu 1989 v pohnutých revolučních dnech (v prostorách galerie a výstavy vzniklo centrum Občanského fóra a formovala se zde nová porevoluční československá vláda) a v roce 1990 v Plasích, ke které vyšel i katalog, ovšem ne pod hlavičkou Měkkohlavých.
První výstava Měkkohlavých byla naplánována na rok 2009, kdy Měkkohlaví vystupují z anonymity. O všech akcích je zachována obsáhlá dokumentace - foto a video, textové materiály atd., která bude kromě děl členů skupiny součástí expozice a předvedena v katalogu. Plakát na výstavy, obálku katalogu i pozvánku tvoří dnes už slavná fotografie portrétů členů skupiny nafocených z úsporných důvodů na jedno políčko filmu Měkkohlavým fotografem Jiřím Šigutem, takže vznikla měkká hlava symbolizující měkkost a jednotu Měkkohlavých.
Od počátku i v dalších letech představují členové Měkkohlavých významné postavy českého umění a výtvarného provozu včetně pedagogiky ( profesory AVU v Praze jsou M. Šejn a D. Chatrný, docenty na FaVU jsou P. Kvíčala a M. Palla, řediteli galerií jsou V. Malina a donedávna i M. Klimeš, O. Laubert je dnes nejproslulejším evropským umělcem ze Slovenska atd.) Výstava bude významným příspěvkem k historii československého umění (a rovněž plzeňského umění – čtyři z vystavujících umělců jsou plzeňští rodáci) 2. pol. 20. stol.
zdroj - www.gvuo.cz, 2010