UB 12 (Tvůrčí skupina UB 12)

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1995   Kresba nebo obraz?
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1964   Výstava Tvůrčí skupiny UB 12
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1966   Dopis z Brna
1982   Spellbound by Prague (with samples of modern Czech visual art)
1986   Význam, jakého nabývají během posledních let...
1992   Reklama na nekonečno (aneb výstava Přírůstků českého umění dvacátého století z let 1989-1992 v Národní galerii)
1992   České výtvarné umění 1960 - 1990
1992   Václav Boštík Hledání celku
1994   Generacemi napříč
1994   Václav Boštík (Osobnost)
1995   Cesta k outsiderům
1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
1996   Pohybuji se mezi tím, co nechci a co musím
1996   Instalace jako parodie (Veletržní palác: České umění od 60. let do současnosti...)
1998   Příběh jedné galerie (K otevření stálé expozice)
1999   Osud jedné generace
1999   Umění zrychleného času (Praha, České muzeum výtvarných umění, Husova 19-21, Dům U černé Matky Boží. 20. 10. - 28. 11.)
1999   České muzeum výtvarných umění několikrát dokázalo,...
2005   Zemřel slavný malíř Václav Boštík
2009   Sbírat pro potěšení
2010   Kolem UB 12
Encyclopedia
published, title (subtitle)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)