Fotolinie - fotografická sekce Linie

Encyclopedia
published, title (subtitle)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)