Nakladatelství Franze Kafky

city: Praha
address: Staroměstské nám. 22
zip code: 110 00
state: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: f.kafka.soc@ecn.cz

Nakladatelství Franze Kafky

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1993   Josef Anton Trčka: Fotograf vídeňské moderny
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2000   Pomník Franzi Kafkovi
kniha
  published   title (subtitle)
  1991   Co v učebnicích chybělo (O německy psaní literatuře v českých zemích)
  1991   Kafka a Praha
  1992   České typy aneb Poptávka po našem hrdinovi
  1993   America According to Kafka
  1993   Amerika nach Kafka
  1993   Zastřená tvář poezie
  1994   Hrdinové táhnou do boje
  1994   Okresní město
  1994   Podzemní město
  1994   Vyprodáno
  1996   Davidova hvězda
  1997   Kafkovy zlé Čechy (K sociální historii pražského žida)
  1997   Psychoanalýza v Čechách (Sborník ze semináře ke 140. výročí narození Sigmunda Freuda)
  1998   O osamělosti umírajících v našich dnech
  1998   O patřičnosti v jazyce
  2000   Eseje o Kafkovi
  2000   Franz Kafka (Životopis)
  2001   Menší knížka o německých spisovatelích z Čech a Moravy
  2001   Sám jako Franz Kafka
  2004   V Kafkově knihovně / In Kafkas Bibliothek (Díla světové literatury a dějin, která Kafka vlastnil či znal. Komentáře s citáty z jeho dopisů a deníků / Werke der Weltliteratur und Geschichte in der Edition, wie sie Kafka besaß oder kannte. Kommentiert mit Zitaten aus seinen Briefen und Tagebüchern)
  2005   Stránky z Deníku psaného v noci
  2007   Nemilovaná
  2008   Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou. A Prayer for Katerina Horovitzova
  2009   Miláček
  2009   Neslušné sny. Indecent dreams
  2009   Tma nemá stín
  2009   Ulice ztracených bratří
  2009   Za vodou (Šest rozhovorů)
  2010   Démanty noci
  2010   Dita Saxová
  2011   Propast

Nakladatelství Franze Kafky

almanach
  published   title (subtitle)
  2000   Almanach současné české literatury 1997-1999 (Almanach der zeitgenössischen tschechischen literatur 1997-1999)

Nakladatelství Franze Kafky

person   born from - to, notes
Železná-Davouze Marta   12. 5. 1945     ???? - ????, ředitelka