Grafia, n.p.

type: tiskárna
city: Brno (Brno-město)
address: Starobrněnská 19/21
state: Česká republika (Czech Republic)

notes:
provoz 01

Grafia, n.p.

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1958   Čeněk Dobiáš: Oleje, akvarely, kresby
  1958   Jan Trampota
  1958   Otakar Kubín
  1959   F. X. Krejčí
  1959   František Bidlo
  1959   Josef Jambor
  1959   Josef Kubíček: Souborná výstava soch, drobné plastiky a kreseb
  1959   Jurij Vasiljev Mon
  1959   K. O. Hrubý
  1959   Karel Kryl: Obrazy, kresby
  1959   Naděžda Hanáková: Nové hmoty ve výtvarném projevu
  1959   Pavel Šimon
  1959   Souborná výstava grafiky Františka Tichého
  1960   Jan Maria Najmr: Variace na bulharské motivy
  1960   Jaroslav Dvořáček: Grafika z let 1957 - 1959
  1960   Vilma Lesková
  1961   Rudolf Štursa: Fotografie 1956 -1961
  1962   Antonín Slavíček 1870-1910: Životní dílo
  1962   Karel Jílek: Soubor díla
  1963   Jiří Kroha: Nástup v avantgardě dvacátých let (Výbor prací z let 1914 - 1923)
  1963   Josef Tichý
  1963   Michael Romberg: Ilustrace k ruské a sovětské literatuře
  1963   Z díla Františka Tichého (Obrazy - kresby - grafika)
  1964   Jaroslav Král: Životní dílo
  1964   Miguel Alandia Pantoja: Výběr z díla bolivijského umělce
  1964   Václav Zykmund: Grafika z let 1937 - 1964
  1965   Jan Rajlich
  1965   Jaroslav Vávra: Akty
  1965   Václav Tikal: Posmrtná výstava malířského díla 1941 - 1965
  1966   Antonín Hinšt: Výstava fotografií
  1966   Leherb
  1966   Milan Laluha: Obrazy
  1967   Albín Brunovský
  1967   Bedřich Rozehnal: Architektonická tvorba 1927-1967
  1967   Jan Rajlich: Koláže, plakáty
  1967   Karel Teige
  1967   Ladislav Postupa
  1967   Libuše Novotná
  1967   M. Slezák 67
  1967   Rudolf Haus
  1967   Zdenek Seydl
  1968   Jan Pikous
  1968   Jaroslav Vajdiš: Fotografie krajin a vesnic
  1968   Vilém Reichmann: Fotografie posledních deseti let
  1968   Zdeněk Fuksa
  1969   Cesare Colombo: Fotografie
  1969   Ester M. Šimerová: Obrazy, kameje, koláže
  1969   Helena Bochořáková
  1969   Jaromír Kohoutek
  1969   Jaroslav Dvořáček: Práce z let 1967 - 1968
  1969   Jiří Erml: Fotografie 1965 - 68
  1969   Jiří Sever: Fotografie
  1969   Loo
  1969   Luc Dietrich
  1969   Ludwig Mies van der Rohe: Tvůrce vily Tugendhat (dokumentační katalog výstavy)
  1969   Martin Martinček
  1969   Václav Sivko
  1969   Vladimír Vašíček: Výstava obrazů
  1970   Architektonické dílo Bohuslava Fuchse v Brně
  1970   Eduard S. Kostrhon: Jubilejní výstava k nedožitým šedesátinám
  1970   František Süsser: Kresby
  1970   Karel Jílek
  1970   Lorenzo Taiuti
  1970   Ludvík Voneš
  1970   Marie Filippovová: 1965 - 1970
  1970   Miroslav Hák
  1970   Oldřich Laštůvka: Obrazy 1967, grafika 1969
  1970   Václav Šilhán
  1971   Dušan Zapletal: Grafika
  1971   František Ronovský
  1971   Jan Lauschmann
  1971   Jaroslav Vávra
  1971   Jiří Bradáček: Sochy 1962 - 1969
  1971   Věra Fridrichová
  1971   Viktor Nikodem: Obrazy a kresby
  1972   Eva Kubínová: Grafika
  1972   František Chmelař: Práce z let 1941 - 1971
  1972   Jakub Rudolf Duda: Fotografie
  1972   Jánuš Kubíček
  1972   Jiří Drlík: Výběr ze zlatnických prací posledních let
  1972   Jiří Švengsbír: Kresby, grafika
  1972   Josef Matička
  1972   Josef Václav Sládek: Fotografie
  1972   Július Jakoby
  1972   Otakar Zemina: Kresby, akvarely a kvaše 1968-1971
  1972   Vlasta Buránková: Grafika, monotypy, kresby
  1973   Juraj Lauko: Dříve a nyní
  nedatováno   O. Kubín / O. Coubine: Malíř světla (Život - práce - dílo / Reportážní mosaika)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1958   František Šenk, Jiří Hadlač: Plastiky, grafika
  1958   Kubíček, Matal, Vaculka, Vašíček
  1958   Plastické hmoty a jejich využití
  1958   Výstava obrazů, plastik
  1959   Anglická grafika 18. století
  1959   Moderní české malířství II (léta dvacátá)
  1959   Výstava moravské grafiky
  1959   Výstava textilií (Olga Karlíková, Jiří Mrázek)
  1960   Ladislav Drápal: Kresby a akvarely z moravské vesnice
  1960   Skupina výtvarných umělců v Brně 1922-1938
  1961   40 let české politické karikatury
  1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby)
  1963   Konfrontace brněnských tvůrčích skupin
  1964   Krakovská grafika
  1965   Fotografické seriály
  1965   Fotografie skupiny DOFO (Hajn, Kohoutek, Kytka, Přeček, Reichmann, Vávra)
  1965   Josef Krejčiřík, Jaroslav Škarohlíd
  1966   2. bienále užité grafiky Brno 1966 / 2e Biennale d´Art Appligué Brno 1966 (Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace / Exposition Internationale d´Art Graphique du Livre ei d´Illustration)
  1966   Antika a její tradice / L'Antique et ses traditions
  1966   Brněnská bilance
  1966   Celostátní výstava amatérského výtvarnictví
  1966   Česká secese (Umění 1900)
  1967   České malířství 19. století (ze sbírek Národní galerie v Praze)
  1967   Miluše a René Roubíčkovi: Sklo
  1967   Mladý sovětský experiment
  1967   Otto Steinert a žáci
  1967   Toruňská grafika
  1968   3. bienále užité grafiky Brno '68 (Mezinárodní přehlídka výstavnické tvorby)
  1968   Mladé švédské umění
  1968   Nová citlivost
  1968   Princip slasti
  1969   Blok brněnských tvůrčích skupin
  1969   Partitury
  1969   Stedelijk Museum Amsterdam: Plakáty, katalogy
  1970   6 výtvarníků z jižních Čech
  1970   Barokní kamenná skulptura (Výběr z restaurátorských akcí Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Brně)
  1970   Cykly a seriály
  1970   IV. Bienále užité grafiky Brno 1970 (Mezinárodní přehlídka plakátu a propagační grafiky)
  1970   Ludmila Jandová: Grafika, František Janda: Sochy
  1970   Realizované projekty
  1971   České malířství XIX. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
  1971   České sociální umění dvacátých let
  1971   Československá fotografie 1968 / 1970 (Ze sbírek Moravské galerie v Brně)
  1971   Fotografie (10 fotografů)
  1971   Laděna Víznerová: Šperky, Taras Kuščynskyj: Fotografie
  1971   Papuánská grafika
  1971   Snow
  1971   Sovětští spolupracovníci čs. revue Fotografie
  1972   Milada a Arna Juračkovy
  1972   Soudobé poznaňské výtvarné umění
  1972   V. bienále užité grafiky Brno 1972 (Mezinárodní výstava ilusrace a knižní grafiky)
kniha
  published   title (subtitle)
  1958   Kulturní památky Hradeckého kraje
  1959   Španělský podzim Františka Halase (Fakta a dokumenty)
  1965   Válka s mloky
  1967   Moderní architektura v Brně 1900-1965 (Průvodce)
  1970   Černý mustang
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1972   České lisované sklo (III. celostátní sympózium průmyslového návrhu)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1970   Grafika Josefa Zavřela
periodikum
  published   title (subtitle)
  1964   Vlastivědný věstník moravský
  1965   Vlastivědný věstník moravský
  1967   Vlastivědný věstník moravský
příležitostný tisk
  published   title (subtitle)
  1958   Pro pár jablek?
ročenka
  published   title (subtitle)
  1971   Obrázky z Boskovic

Grafia, n.p.

person   born from - to, notes
Šlesinger Rudolf   11. 9. 1944     ???? - ????