Václav Bláha

city: Svatá Anna, Oslov (Písek)
address: Svatá Anna 7, 398 35 Oslov
zip code: 397 01
state: Česká republika (Czech Republic)

Václav Bláha

kniha
  published   title (subtitle)
  nevydáno   Alkoholy života (1965)
  nevydáno   Basilejské zvony (1949)
  nevydáno   Dopisy Josefa Mánesa (1948)
  nevydáno   Edison (1966)
  nevydáno   Něco se stalo (1986)
  nevydáno   Pekař Jan Marhoul (1966)
  nevydáno   Romance pro křídlovku (1967)
  nevydáno   Žoldáci (1986)
bibliofilie
  published   title (subtitle)
  1978   Beton
  1978   Ženy od mysu Sur
  1979   Variace
  1980   Když jsme tu byli spolu
  1981   Stará bydliště
  1982   Edison
  1982   Fakta o aktu
  1982   Morový sloup
  1988   Americké myšlenky
  1988   Melancholická kytara
  1988   Prostor uvnitř
  1988   Tři monotónní básně
  1988   Václav Bláha: Voda, vítr, světlo
  1990   Žalm 94 (Janu Zábranovi)
  1996   Ariel
  1996   Kateřina Rynglová
  1996   Skály a odrazy
  1996   Svět Václava Bláhy
  1997   Dopisy básníků malíři
  1997   P - značka dobré knihy
  1998   Vítr ve stromech
  1999   Narození Sisyfovo
  2000   Jezero
  2000   Teorie spolehlivosti
  2002   Edison - Signál času
  2002   Verše psané na vodu
  2004   O malířích
  2005   Řeka
  2006   Andělé a motýli
soubor reprodukcí
  published   title (subtitle)
  1987   Václav Bláha: Voda, vítr, světlo
  1991   Miroslav Holub: Narození Sisyfovo

Václav Bláha

bibliofilie
  published   title (subtitle)
  1988   Prostor uvnitř
informační leták / informace
  published   title (subtitle)
  nedat   Budete-li v Praze a najdete-li chvilku času přijďte se podívat!

Václav Bláha

antologie/sborník
published   author, title (subtitle)
1946    , Cesta Karla Dvořáčka (Vzpomínkový a literární sborník)
1947    , Ohnice (Sborník současné literatury. I. 1947)
1947    , Ohnice (Sborník současné literatury. II. 1947)
1948   Schorsch Gustav, Nevyúčtován zůstává život (Sborník prací Gustava Schorsche a vzpomínek jeho přátel)
1954    , Jak se vaří v SSSR
1956    , Viva la Vida (Z bojů španělského lidu za svobodu 1936 - 1939)
1957    , Říjen v Petrohradě (Vzpomínky aktivních účastníků Říjnové revoluce)
1958    , A handful of linden leaves (An antology of czech poetry)
1958    , Poésie tchécoslovaque contemporaine
1967    , Očima generace (Sovětská poezie válečných let)
1968    , Trochu si spolu pohovorme, láska (Výber zo stredovekej a renesančnej talianskej poézie)
1975   Strnadel Antonín, U veselého věnce Antonína Strnadla
1976    , Hviezda na barikádach (Verše parížskej komúny)
1983    , Gesang der Liebe zum Leben (Tschechische Lyrik der Gegenwart)
1983    , Nové hvězdy nad Triglavem (Výbor ze současné slovinské poezie)
1996    , Jan Zábrana (4.6.1931 - 3.9.1984)
bibliofilie
published   author, title (subtitle)
1978    , Beton
1978    , Ženy od mysu Sur
1979    , Variace
1980    , Když jsme tu byli spolu
1981    , Stará bydliště
1982    , Edison
1982    , Fakta o aktu
1982    , Morový sloup
1988    , Americké myšlenky
1988    , Melancholická kytara
1988    , Prostor uvnitř
1988    , Tři monotónní básně
1990    , Žalm 94 (Janu Zábranovi)
1996    , Ariel
1996    , Kateřina Rynglová
1996    , Skály a odrazy
1996   Bláha Václav, Svět Václava Bláhy
1997    , P - značka dobré knihy
1998    , Vítr ve stromech
2000    , Teorie spolehlivosti
2002    , Edison - Signál času
2002    , Verše psané na vodu
2004    , O malířích
2005    , Řeka
2006    , Andělé a motýli
bibliografický katalog
published   author, title (subtitle)
1988   Bláha Václav, Světová literatura v edicích Odeonu (Plamen)
katalog kolektivní
published   author, title (subtitle)
1959   Bouda Cyril, Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1959
1964   Foll Dobroslav, Exposicion de pintura Checoslovaca
1965   Born Adolf, Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1965
1965   Hruška Karel, Výstava výsledků národní soutěže pro Mezinárodní výstavu knižního umění v Lipsku 1965
1966   Born Adolf, Československé nejkrásnější knihy 1965
1968   Grygar Milan, Nejkrásnější knihy 1967 (Zpráva poroty)
1970   Born Adolf, Československé nejkrásnější knihy 1969
1971   Bartoš Jaroslav (Rek), 25 malířů, sochařů a grafiků z Prahy
1978   Aubrechtová Pavla, Oborová výstava. Soudobá užitá grafika
1978   Fára Libor, Typografie & kniha
1980   Rolčík Přemysl, Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1979
1981   Born Adolf, Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 80
1983   Sklenář Zdeněk, Svremenno čechoslovaško šriftovo tvorčestvo
1991   Pavlík Petr, ...a po deseti letech
1992   Fára Libor, Book design in Prague 1960 - 1990 (Krásná kniha Praha 1960 - 1990)
1995   Born Adolf, Kresba ´95
1995   Čechová Olga, Karel Svolinský a jeho žáci (Členové SČUG Hollar k poctě 100. výročí narození svého učitele)
1998   Born Adolf, Čeští výtvarníci k 650. výročí Univerzity Karlovy (Katalog výstavy děl českých výtvarných umělců darovaných Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení)
1999   Komárek Vladimír, Intersalon AJV 99 (3. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška)
2001   Klimeš Josef, Intersalon AJV 2001 (5. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška)
2003   Born Adolf, 9. festival komorní grafiky
2003   Vítečková Kateřina, 630 cm2 (Mail-art Ostrava 2003)
2005   Bláha Václav, Intersalon AJV 2005 (9. ročník mezinární soutěžní přehlídky výtvarného umění dneška)
2005   Čechová Olga, XI. festival komorní grafiky
kniha
published   author, title (subtitle)
1946    , Wolker pracujícím (Výbor Stanislava Kostky Neumanna (1. vydání))
1947    , Cesty historikovy
1947    , Cizinec
1947    , Lidé a věci
1947    , První hudba bratřím (Básně)
1947    , Stručné dějiny Československé
1947    , Tři dni
1948    , Básně
1948    , Dobrodružství Wesleye Jacksona
1948    , Nevýslovné toužení (Studie Smetanova dramatu)
1948    , Podivíni
1948    , Příběh pouště
1948    , Země bez Boha
1948    , Zlatá step
1949    , Deště
1949    , Mordvinka
1949    , Pohádka o neposlušném kominíčkovi
1949    , Rodí se město ((2. vydání))
1949    , Slovem do krve (Výbor básní z let 1914-1939)
1949    , Slovo o vlasti ((1. vydání))
1949    , Svědectví
1949    , Táborový deník šestnáctiletého skauta Jiřího Wolkra
1949    , Tůně (Básně 1938-1941)
1949    , Wolker pracujícím (Výbor Stanislava Kostky Neumanna (2. vydání))
1949    , Wolkrovou síní
1950    , Kořen života
1950    , Přátelé a nepřátelé
1950    , Vítězný film (Třicet let sovětského filmu)
1950    , Ze života průkopníků sociální demokracie
1951    , Přátelům i nepřátelům
1953    , Umělecké dřevořezby a jejich restaurování
1955    , Taras Bulba
1955   Sacco Nicolo, Utrpení Sacca a Vanzettiho (Legenda z Nové Anglie)
1956    , Má dobo, čase můj
1956    , Okouzlená duše II
1956    , Svítání v hlubinách
1957    , Antillské elegie
1957    , Černoch si zpívá blues
1957    , Čiré jako voda (Vybrané verše z let 1924-1955)
1957    , Dějiny italského odboje (8. září 1943 - 25. duben 1945)
1957    , Divoké víno
1957    , K základní otázce estetiky
1957    , Operace Thunderstorm (Díl I. až V.)
1957    , Výbor z dramat II
1958    , Bez obav (Básně z let 1940-1950)
1958    , Bratr Jan Paleček, šašek krále Jiřího
1958    , Je mrtvo slitování
1958    , Jedenatřicet sonetů
1958    , Jen tak
1958    , Od břehů Medvědice
1958    , První parta
1958    , Tibet
1958    , Uprostřed života
1958    , Zvláště když říjnový vítr
1959    , Divadelní hry 2 (Kulatolebí a špičatolebí, Horáti a Kuriáti, Strach a bída Třetí říše, Pušky paní Carrarové, Matka Kuráž a její děti, Lukulův výslech, Život Galileiho)
1959    , Dobré jitro, Ameriko
1959    , Jaké prostorné nebe
1959    , Nespavost
1959    , Proč se bát bouře?
1959    , Sto básní (Výbor z lyriky)
1959    , Sto květů
1960    , Jestřábí křik
1960    , Leningrad
1960    , Modravé jaro
1960    , Nedokončený román
1960    , Režný vítr
1960   Zeyer Julius, Čtení o českých umělcích a buditelích
1961    , Cítění času
1961    , Co jsem zažil mezi piráty a bukanýry
1961    , Divadelní hry 3 (Dobrý člověk ze Ščchuanu, Pan Puntila a jeho služebník Matti, Zadržitelný vzestup Artura Uie, Vidění Simony Machardové, Švejk za 2. světové války, Kavkazský křídový kruh, Dny Komuny)
1961    , Elsa
1961    , Labyrint srdce (Dramata)
1961    , Tento svět
1961    , Za dálkou dálka
1961    , Žalující obraz
1962    , Lunapark v hlavě
1962    , Parabola
1962    , Z lyrického odstupu
1963    , Agadir
1963    , Divadelní hry 1 (Baal, Bubny v noci, V houštinách měst, Muž jako muž, Šestáková opera, Svatá Johanka, Z jatek, Matka)
1963    , Do vrabců jako když střelí
1963    , Gramsciho popel
1963    , Historky o panu Keunerovi
1963    , Listí ze šesti stromů
1963    , Meteority
1963    , Ortely a milosti
1963    , Ulice plná plášťů do deště
1964    , Čeho se nemohu zříci
1964    , Hudba pouště
1964    , Manhattan
1964    , Mokré moře
1964    , Přijde smrt a bude mít tvé oči
1964    , Silnice silnice
1964    , Trojúhelníková hruška
1964    , Verše (Po nás ať přijde potopa!; Radosti života)
1964    , Vrať mi moje hadříky
1965    , Blýskání na časy
1965    , Jilm a vítr
1965    , Nokturna
1965    , Po stopách divokého západu
1965    , Setkání
1965    , Studium předmětu
1965    , Válka s mloky
1965    , Vichry
1966    , Aká bola
1966    , Aniara
1966    , Generál Della Rovere
1966    , Horiaci strom
1966    , Má Praho, město múz
1966    , Modrý host
1966    , Na břehu světa
1966    , Neviditelná armáda
1966    , Paměť člověka
1967    , Černé slunce
1967    , Červené jahody
1967    , Fyzika strachu
1967    , Génius orlom je (Výber z básnického diela)
1967    , Křížová cesta (Sestry)
1967    , Křížová cesta (1918)
1967    , Křížová cesta (Ponuré ráno)
1967    , Nepravidelnosti
1967    , Ozvěny
1967    , Součet zeleně
1967    , Tady
1967    , V poledním slunci
1967    , Znamení popela
1968    , 141 soudniček (Výbor ze soudniček českých autorů)
1968    , Abonent trati U
1968    , Heteronyma
1968    , Chrám Matky Boží v Paříži
1968    , Něžná je noc
1968    , Trpký čas
1968   Tolstoj Lev, Portréty (Čechov Tolstoj Korolenko Andrejev Kocjubynskyj Jesenin Blok)
1969    , Božská láska
1969    , Břicho Paříže
1969    , Dům se sedmi štíty
1969    , Hořkej svět (Povídky z let 1946-1967 (1. vydání))
1969    , Jedenáct elegií
1969    , Možnost půlnoci
1969    , Nebeský oheň
1969    , Quo vadis
1970    , Bolesť svetla
1970    , Mám v duši more
1970    , Mládí, mládí…
1970    , Moja ruža
1970    , Všichni jsou zbrojnoši královi
1971    , A kék madár
1971    , Ľúbim sto dievčat
1971    , Ľubostné sonety
1971    , Nedokončená mozaika
1971    , Pan Teste
1971    , Půlnoční podívaná
1971    , Šum bozkov v trepotaní krídel
1972    , Básne
1972    , Labyrint
1972    , O neumírání
1972    , Plavení koní
1972    , Posledná láska
1973    , Muž s modrou kytarou
1973    , Poselství kamene
1973    , Prózy 1 (Krejcarový román; Obchody pana Julia Caesara)
1973    , Ranený bambus neumiera
1973    , Vzdušné mesto
1973   Němcová Božena, Božena Němcová bojující
1974    , Dve pekné oči
1974    , Hvězdy v poušti
1974    , Rovnodennost
1974    , Tráva a tŕstie (Výber z poézie)
1974    , Zlatý hlahol
1975    , Hviezda
1975    , Návrat
1975    , Od koňky k metru
1975    , Ostrov a more
1976    , Imaginární sova
1976    , Nové léto
1976    , Piesne
1977    , Čierny kvet
1977    , Terst a jedna žena
1977    , Zbraně bolesti
1978    , Autobiologie
1978    , Belasá rieka
1978    , Divadelní hry 5 (Adaptace) (Život Eduarda II. Anglického, Sofoklova Antigona, Domácí učitel, Proces Johanky z Arku v Rouenu 1431, Don Juan, Bubny a trumpety, Coriolanus)
1978    , Přesýpací hodiny
1978    , Ze džbánu nekonečna
1979    , Básně
1979    , Když jsme tu byli spolu
1979    , Kronika kláštera narovčatského. Únos
1979    , Stopy v krvi
1979    , Tanečnice na dlani
1979    , Variace
1980    , Nepřetržitá báseň
1980    , Písmena pohlednice nápisy (Menší poetistický triptych: Abeceda, Básně na pohlednice, Písně z Nápisů na hroby)
1980    , Zachráněná slova
1980    , Zápis o člověku
1981    , Hyperboly
1981    , Nad popel a čas
1981    , Posečkej, slunce
1982    , Křídla zvedají stíny
1982    , Noc na ostrově
1983    , Bělejší než sníh
1983    , Má velká doba byla malá
1983    , Na prahu veselých časů
1983    , Posvátná naděje
1983    , Zjizvené nebe
1984    , Divadelní hry 4 (Aktovky, Vzestup a pád města Mahagonny, Naučné a cvičné hry, Songy a jiné, Turandot aneb Kongres překrucovačů, Fragmenty her, Práce pro film)
1984    , Kočkodan samota
1984    , Nic
1984    , Pelyněk s medem
1985    , Kniha potřebuje reklamu (1985)
1985    , Přezimování pod širým nebem
1985    , Společná přítomnost
1985    , Stavoservis (Specializovaný podnik služeb pro komplexní bytovou výstavbu hlavního města Prahy)
1985    , Tančím tak rychle, jak dokážu
1985    , V Hérakleitově řece
1985    , Vzývání ohňů
1986    , Krycí barva
1986    , Vladař na scéně
1987    , Hymnus člověka
1988    , Meine fröhliche Märchenkiste (Von Narren und Schelmen, Teufeln und Tieren)
1989    , Blízko sebe
1989    , Ligeia a jiné prózy
1989    , Prózy 2 (Kalendářové a jiné historky (Historky, Historky o panu Keunerovi, Hovory na útěku, Me-ti, Tuiovský román))
1990    , Načasovaná slepice (Verše, texty, koláže 1986 - 1987)
1990    , Probdívání
1991    , I piu bei racconti per ridere
1991    , Napříč fantomázií (Čtrnáct cyklů z let 1971 - 1980)
1991    , Zdraví pro život
1992    , Svržený anděl (Milostný román)
1993    , Meine fröhliche Märchenkiste (Von Narren und Schelmen, Teufeln und Tieren)
1993    , Národy a nacionalismus
1993    , Ze stalinských gulagů do československého vojska ((1. vydání))
1994    , Kniha potřebuje reklamu
1995    , Šebestián ve snu
1996    , Kateřina Rynglová
2002    , Časoprostor
pamětní list
published   author, title (subtitle)
1990    , Karel Čapek 1890 1938 1990 (Pamětní list k 100. výročí narození Karla Čapka * 9.1.1890 + 25.12.1938)
pozvánka autorská
published   author, title (subtitle)
1996   Bláha Václav, Svět Václava Bláhy (Knižní dílo, kresby)
pozvánka kolektivní
published   author, title (subtitle)
1963    , Tvůrčí skupina Radar: Obrazy, grafiky, plastiky a fotografie
1965   Bartoš Jaroslav (Rek), Výstava tvůrčí skupiny Radar
1971   Born Adolf, SČUG Hollar: Grafika - 71
1979   Bláha Václav, Václav Bláha * 22 Václav Bláha * 49
1988   Bláha Václav, Vlasta Nováková: Textil, Václav Bláha: Knihy
1995   Born Adolf, Kresba ´95
1997   Born Adolf, Hollar 1997 (Výstava grafické tvorby členů SČVU Hollar k 80. výročí založení)
2000   Born Adolf, Česká grafika 20. století
průvodce
published   author, title (subtitle)
1972    , Karlštejn
příležitostný tisk
published   author, title (subtitle)
1946    , Balada z regálu (Výkřik duše vyučeného adepta umění jednati s koupěchtivým čtenářstvem,…)
1958    , Petr Bezruč píše nakladatelství (PF 1959)
soubor reprodukcí
published   author, title (subtitle)
1987   Bláha Václav, Václav Bláha: Voda, vítr, světlo
učebnice
published   author, title (subtitle)
1962    , Geometrie pro 6. ročník (1. vydání)
1995    , Matematika pro čtvrtý ročník zvláštní školy