Oblastní (okresní) muzeum

Guide
published, title (subtitle)
1983   Muzea a galérie v ČSR (A-Z na cesty)
Directory
published, title (subtitle)
1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)