Klub přátel výtvarného umění (KPVU)

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1989   Milan Zezula