Klub přátel výtvarného umění (KPVU)

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1987   Aljo Beran
1988   Jiří Šindler: Obrazy
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1997   Ex libris města Prostějova (Soutěž 1997)
Periodical
published, title (subtitle)
2003   Okno (Zprávy Klubu přátel výtvarného umění - Prostějov)
Occassional Print
published, title (subtitle)
2000/07/17   Nekrolog při rozloučení s akademickou malířkou Annou Grmelovou
2002   Byla to skupina s velkým S
Medallion
published, title (subtitle)
1986   Zasloužilý umělec Alois Moravec
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
1993   Jan Kavan (akademický malíř a grafik)