V. Horák a spol.

Book
published, title (subtitle)
1919, Písně osvobozeného otroka (Psáno 1917 - 1919)
1921, Tyrolské elegie
1926, Zavřené dveře
1947, Stručné dějiny Československé
1948, O podstatu křesťanství a dědictví Jednoty Bratrské