Galerie Nová síň

date of exhibition, exhibition title
1953   Antonín Chittussi,
1955   Pražské náměty v dílech členů Jednoty umělců výtvarných,
1957   Josef Brož,
1957/02/06 -   Jindřich Prucha: Obrazy z let 1907-1914,
1957/04   Lidové slavnosti v obrazech Aloise Fišárka a Vladimíra Sychry,
1957/05/07 -   Z díla Karla Boháčka,
1957/07/30 - 1957/10/06   Zdeněk Dvořák,
1957/11 - 1957/12   V. V. Novák: Souborná výstava obrazů,
1958   Tvůrčí skupina MS 58,
1958/04 - 1958/05   Jiří Mandel,
1958/05   Čeněk Kvíčala: Výbor z díla,
1958/07   Jan Kodet: Plastiky a kresby,
1958/10 - 1958/11   Antonín Michalčík: Obrazy 1950-1958,
1958/12 - 1959/01   Lev Šimák,
1959/01/09 - 1959/02   Česká krajina Josefa Glückseliga,
1959/04   Skupina M 57: Obrazy, sochy, grafiky,
1959/05/22 - 1959/06   Ladislav Šíma,
1959/06   Výstava stipendistů,
1959/08   Lumír Nedvídek: Obrazy a kresby 1949-1959,
1959/09   Květoslav Endrýs: Výbor z díla,
1959/10   Milan Grygar: Obrazy 1946 - 1959,
1959/10/23 - 1959/11   Jaromír Wíšo: Obrazy, kresby,
1959/11/20 -   Alois Vitík: Výstava obrazů 1963-1965,
1959/12/15 - 1960/01   Arnošt Karásek: Obrazy a grafika,
1960   Helena Johnová,
1960/01/06 -   Tvůrčí skupina Experiment,
1960/02/05 -   Josef Boháč Heřmanský,
1960/11   Julie Mezerová,
1960/12   Josef Matička: Obrazy z Litomyšle,
1961   Spektrum,
1961/01   Z tvůrčích zájezdů pražských výtvarníků,
1961/02   Skupina MS 61,
1961/03/14 - 1961/04/09   Bohuš Čížek: Obrazy a kresby,
1961/04/11 - 1961/05/09   Tvůrčí skupina Proměna,
1961/05/12 - 1961/06/04   Mary Durasová,
1961/06/23 - 1961/07/16   Profil 58,
1961/09/15 -   Václav Vokálek: Plastiky, Ruda Šváb: Grafika,
1961/10   Jaroslav Chudomel,
1961/11/11 - 1961/12/11   Josef Brož: Obrazy ze současné tvorby,
1961/12 - 1962/01   Martin Sladký,
1962   F. V. Mokrý 1892-1962,
1962?   Ladislav Čepelák, Jiří Corvin,
1962/01 - 1962/02   Tvůrčí skupina Blok,
1962/02/23 - 1962/03   Antonín Lhoták,
1962/04   Skupina M 57,
1962/05/ 05 -   Miloslav Chlupáč: Plastiky,
1962/06/08 -   Výtvarní umělci k 20. výročí vyhlazení Lidic,
1962/07 - 1962/09   František Tichý: Životní dílo,
1962/10   Václav Turek,
1962/11 - 1962/12   Bedřich Votruba: Politický plakát,
1963   X. výstava tvůrčí skupiny Říjen,
1963/01/08 -   Emanuel Famíra: Česká krajina,
1963/02 - 1963/03   Skupina MS 63,
1963/03/15 -   Tvůrčí skupina Radar,
1963/08/09 - 1963/09/08   Tvůrčí skupina Etapa,
1963/09/13 - 1963/10/13   Výstava tvůrčí skupiny VU,
1963/11 - 1963/12   Ján Želibský: Cyklus kolportovaného ilegálního tisku,
1964/01/07 -   Vladimír Preclík: Plastiky a obrazy,
1964/02/28 - 1964/03   Tvůrčí skupina Proměna: Obrazy, kresby a fotografie,
1964/03/25 - 1964/04/19   Výstava D,
1964/04/24 - 1964/05   Tvůrčí skupina Máj,
1964/05/22 -1964/06   Tvůrčí skupina UB 12,
1964/06 - 1964/07   Tvůrčí skupina Profily,
1964/07/14 - 1964/08   Polská grafika,
1964/08/28 - 1964/09   Brno 57,
1964/09/25 - 1964/10   Vladislav Vaculka,
1964/11   Jaroslav Šámal: Obrazy - kresby, 1961 - 64,
1965/01/15 - 1965/02   Jiří Schmidt: Obrazy, kresby,
1965/02/25 - 1965/03   Tvůrčí skupina Bratislava,
1965/04/04 -   Mikuláš Medek: Obrazy 1947-1965,
1965/05   Josef Jíra: Obrazy,
1965/06/18 - 1965/07   Andrej Bělocvětov,
1965/07 - 1965/08   Václav Hejna: Obrazy a instrumenty,
1965/07/23 - 1965/08/22   Václav Hejna: Obrazy a instrumenty,
1965/10/09   Alois Vitík: Výstava obrazů 1963-1965,
1965/11/12 - 1965/12   Skupina M 57,
1965/12   Jiří John,
1966   Lumír Šindelář,
1966/02 - 1966/03   Jaromír Wíšo,
1966/04   Rudolf Uher: Plastiky a kresby,
1966/05 / 1966/06/05   Jan Smetana: Obrazy z let 1964 - 1966,
1966/06   Ladislav Karoušek, Valerián Karoušek,
1966/08 - 1966/09   Skupina MS 66,
1966/09/23 - 1966/10   Aktuální tendence českého umění. Obrazy, sochy, grafika,
1966/10   Josef Malejovský: Reliéfy a plastiky pro architekturu,
1966/11/24 - 1966/12/19   Umělecká skupina Proměna: malba, fotografie,
1967/01   III. výstava skupiny 5&2, Gottwaldov,
1967/02 - 1967/03   Jarmila Zábranská: Obrazy 1959 / 1967,
1967/02/02 - 1967/03   Jiří Bradáček: Sochy,
1967/03/09 - 1967/04/09   Zdenek Seydl: Caprichos / comics,
1967/04 - 1967/05   Kyvadla a jiné sochy Vladimíra Janouška,
1967/05/18 - 1967/06/18   Stanislav Kolíbal: Projekt,
1967/06/22 - 1967/07/30   Dalibor Matouš: Obrazy, grafika 1961-67,
1967/08/04 - 1967/09   Stanislav Hanzík: Sochy,
1967/09 - 1967/10   Bohdan Kopecký,
1967/10/12 -   Jan Kodet: Plastiky a kresby,
1967/11/17 - 1967/12/31   Aleš Grim: Plastiky, František Ronovský: Obrazy,
1968   Karel Trinkewitz,
1968/01/06 -   Václav Boštík,
1968/02/09 -   Jarmila Zabranská: Obrazy z let 1959-1967,
1968/03 - 1968/04   Eugeniusz Markowski,
1968/04   Zahajovací exposice,
1968/04 - 1968/05   Vladimír Komárek: Obrazy,
1968/05 - 1968/06/23   Wladyslaw Jackiewicz,
1968/06/28 - 1968/07/28   Čeněk Pražák,
1968/10/22 - 1968/11/24   Vojtěch Preissig,
1968/12/06 - 1969/01/05   Josef Klimeš: Sochy '58/68,
1969   Výstava skupiny M 57,
1969   Oldřich Oplt,
1969/01/16 - 1969/02/28   Jiří Trnka: Práce z let 1963 - 1968,
1969/02/20 - 1969/03   Alojz Klimo, Viera Krajcová, Rudolf Uher,
1969/03/27 - 1969/04/27   Jan Smetana: Obrazy z let 1966/68,
1969/04/29 -   Martin Reiner: Sochy a kresby,
1969/06/05 - 1969/07/06   Jiří Novotný,
1969/07   Ladislav Zívr,
1969/08/14 -   Oldřich Oplt,
1969/08/14 - 1969/09/14   Oldřich Oplt,
1969/09/22 - 1969/10/05   Věroslav Bergr,
1969/10/23 - 1969/11/23   Vladimír Jarcovják,
1969/11/27 - 1969/12/31   Stanislav Ježek: Obrazy z posledních let,
1970   František Turek,
1970   Miroslav Matouš: Severní krajiny,
1970   Týdny v ateliéru,
1970/01   Jaroslav Klápště: Obrazy, grafika 1966-1969,
1970/02/05 -   Oldřich Smutný: Obrazy, monotypy,
1970/03   Jaroslav Paur: Tělesa a prostory,
1970/04/02 - 1970/05/03   Skupina 42 dnes,
1970/05   Eva Švankmajerová,
1970/06   Etapa '70,
1970/07/09 -   Jiří Sopko,
1970/09   František Turek: Obrazy z posledních let,
1970/10/01 - 1970/10/25   Zdeněk Palcr,
1970/10/02 - 1970/10/25   Zdeněk Palcr: Sochy,
1970/10/29 - 1970/11/22   Miloš Ševčík: Grafika,
1970/11/27 - 1970/12/27   Miloslav Hájek,
1971   Dárci Lidické galerie,
1971   Svatopluk Sulek,
1971/01   Profil 58,
1971/02   Jiří Seifert: Sochy - kresby,
1971/04   Ivan Gruber: Obrazy a kresby z let 1964-1971,
1971/05 - 1971/06   Ota Matoušek: Jihočeská krajina,
1971/10 - 1971/11   Jan Ignacy Wodyński,
1971/12/09 - 1972/01/09   Vladimír Brehovszký,
1972   Cossa Kadlec,
1972/01/05 - 1973/02/04   Lumír Šindelář,
1972/01/12 - 1972/02/13   Milan Albich: Obrazy a kresby z let 1966 - 1971,
1972/02 - 1972/03   Františka Stupecká: Plastiky, kresby,
1972/11/22 - 1972/12   Václav Sedláček: Krajiny,
1973/02 - 1973/03   Výtvarní umělci k 25. výročí Února,
1973/03 - 1973/04   Vladimír Koštoval: Sochy a kresby,
1973/05/10 - 1973/06/10   Bohumil Matějíček: Obrazy,
1973/07/19 - 1973/09/02   Jiří Karmazín: Obrazy, mosaiky, kresby,
1973/09/06 - 1973/10/07   Julie Mezerová,
1974/03/13 - 1974/04/15   Jarmila Kalašová: Obrazy,
1974/04 - 1974/05   Vladimír Suchý,
1974/05/23 - 1974/06/23   Mirko Stejskal,
1974/06 - 1974/07   Alois Doležel: Nové kresby a obrazy,
1974/08/01 - 1974/09/09   Stanislav Vajce: Zátiší a krajiny 1972/4,
1974/09/10 - 1974/10/13   Václav Turek,
1974/11 - 1974/12   Česká soudobá medaile,
1974/12/13 - 1975/01/19   Alois Moravec: Výběr z díla,
1975/01/30 - 1975/03/09   Jaroslav Brůha,
1975/05 - 1975/07   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou,
1975/08/28 - 1975/09/28   Jaroslav Šámal,
1975/10/02 - 1975/11/02   Antonín Nykl: Sochy, obrazy,
1975/11/12 - 1975/12/14   Karel Štětkář: Výběr z díla,
1976   Lev Šimák: Akvarely a tempery,
1976/ 01 - 1976/02   Marie Šťastná: Obrazy,
1976/03/04 - 1976/04/04   Žena v současné tvorbě, Výsledky výtvarné soutěže k Mezinárodnímu roku ženy,
1976/05 - 1976/06   Jaroslav Kotas: Tvorba z let 1970 - 1976,
1976/07   Antonín Rychlovský: Obrazy z let 1966-1976,
1976/08 - 1976/09   Jiří Michálek,
1976/09/09 - 1976/10/10   Seydl: Pokrm pro oči, kreslení a malování,
1976/10/14 - 1976/11/14   František Prosecký: Výběr z díla,
1976/11 - 1976/12   Umění mladých. Přehlídka současného českého výtvarného umění mladých k 30. výročí založení Mezinárodního svazu studenstva,
1977/01 - 1977/02   Vojtěch Němeček: Obrazy, kresby, grafika 1946-1963,
1977/02 - 1977/03   Josef Vacke: Obrazy 1928-1976,
1977/03 - 1977/04   Antonín Lhoták: Výběr ze sochařského díla,
1977/04   Současné bulharské umění,
1977/05 - 1977/06   Vincenc Vingler: Plastiky a kresby 1972 - 1977,
1977/07   Jan Mácha: Výběr z díla 1943 - 1977,
1977/08 - 1977/09   Li Ki Sun Bejčková: Obrazy a tapisérie,
1977/09 - 1977/10   Miloš Pošar: Obrazy,
1977/10/13 - 1977/11/14   Rudolf Svoboda: Socha v architektuře,
1977/11 - 1977/12   Jiří Kryštůfek: Sochy 1956-1977,
1977/12/21 - 1978/01/22   Ladislav Karoušek: Obrazy, kresby, realizace; Jiří Kryštůfek: Sochy,
1978/02 - 1978/05   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února,
1978/04 - 1978/05   Jarmila Zábranská: Obrazy z let 1969 - 1977,
1978/06/01 - 1978/07/02   Theodor Pištěk,
1978/07 - 1978/09   Současná česká krajinomalba a zátiší,
1978/09/06 - 1978/10/05   Vladimír Suchý,
1978/10 - 1978/11   Václav Koutský: Obrazy z let 1977 - 1978,
1978/11/16 - 1978/12/17   Jaromír Jindra: Praha v obrazech,
1978/12/21 - 1979/01/21   Jožka Antek: Výběr z díla,
1979/01 - 1979/03/25   Pavel Maur: Výběr z díla,
1979/03 - 1979/04   Josef V. Barnet: Obrazy 1945-1978,
1979/05 - 1979/06   Cyril Chramosta: Obrazy z let 1969 - 1979,
1979/07-1979/08   Josef Jíra: Obrazy a grafika / 1969 - 1979,
1979/08/09 - 1979/09/16   František Hora: Obrazy z let 1971 - 1979,
1979/09 - 1979/10   Výtvarní umělci dětem,
1979/11   Jiří Karmazín: Obrazy, kresby, keramika,
1980   Blažena Borovičková Podpěrová,
1980/01 - 1980/02   František Ronovský: Obrazy a kresby z posledních let,
1980/02 - 1980/03   Ludmila Jamníková Gabrielová: Obrazy,
1980/06 - 1980/11/02   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou,
1980/12 - 1981/01   Josef Holler: Výběr z díla,
1981   Čtyři skláři,
1981   Vojtěch Sedláček: Obrazy z let 1975-1981,
1981   Svatopluk Sulek: Obrazy a kresby,
1981/01/14 - 1981/02/15   Martin Salcman: Výběr z životního díla,
1981/02 - 1981/03   Lubomír Šilar: Keramika 1974 - 80,
1981/03 - 1981/04   Jaroslav Uiberlay: Výběr z díla,
1981/06/04 - 1981/07/12   Václav Sedláček: Krajina,
1981/09 - 1981/10   Svatopluk Sulek: Obrazy,
1981/10/08 - 1981/11/08   Ivan Gruber: Výběr z malířského díla,
1981/11/12 - 1981/12/13   Vratislav Šotola: Sklo,
1981/12/17 - 1982/01/24   Květa Hamsíková: Tapisérie. Výbor z díla,
1982/01/28 - 1982/02/28   Eva Činčerová: Grafika,
1982/03/04 - 1982/04/04   Zurab Nižaradze: Obrazy,
1982/04/07 - 1982/05/02   Lumír Čmerda: Dřevěné reliéfy,
1982/05/12 - 1982/06/13   Josef Hvozdenský: Přehled tvorby 1958 - 1982,
1983/10/24 - 1983/11/27   Jiří Corvin: Obrazy,
1983/12/07 - 1984/01/15   Rudolf Jurnikl: Sklo,
1984/01/24 - 1984/02/26   Petr Šmaha: Obrazy, kresby,
1984/03/01 - 1984/04/01   Marie Helena Štecherová: Tapisérie, objekty,
1984/04/05 - 1984/05/09   Václav Haise: Naše krajina,
1984/05/15 - 1984/06/17   František Hora: Výběr z životního díla,
1984/07/26 - 1984/09/02   Jiří Anderle: Obrazy a grafika 1962 - 1984,
1984/10/18 - 1984/11/18   Oldřich Oplt: Obrazy z posledních let,
1984/11/27 - 1984/12/31   Ivo Rozsypal: Deset let výtvarné spolupráce s oborovým podnikem Crystalex Nový Bor 1973 - 1983,
1985/01/08 - 1985/02/03   Antonín Nykl: Plastiky,
1985/02/07 - 1985/03/03   Zdeněk Hošek: Kresby a drobné plastiky,
1985/05/08 - 1985/08/18   Vyznání životu a míru. Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou,
1985/09/05 - 1985/10/06   Dagmar Kašparová: Akvarely,
1985/10/10 - 1985/11/10   Oskar Kozák: Sochy 1934 - 1985,
1985/11 - 1985/12   Josef Treuchel: Výběr z malířského díla,
1985/12/19 - 1986/01/19   Jiří Bradáček: Výběr z díla 1922 - 1984: Plastiky a kresby,
1986/01/23 - 1986/02/23   Wilfried Fitzenreiter: Plastiky, medaile, kresby,
1986/02/26 - 1986/04/05   Jaroslav Dvořák: Obrazy,
1986/02/27 - 1986/03/31   Václav Kyselka: Výběr z díla,
1986/04/08 - 1986/05/11   Jaroslav Vacek: Výběr ze sochařské tvorby,
1986/05/15 - 1986/06/15   Milan König: Sklo, svítidla,
1986/07/31 - 1986/09/17   Zdena Höhmová: Obrazy a kresby 1983-1986, Michal Vitanovský: Plastiky, medaile,
1986/09/18 - 1986/10/26   Josef Klimeš: Sochy 1971 - 1986,
1986/11/04 - 1986/11/30   Josef Hrubý: Život s architekturou,
1987/01/15 - 1987/02/22   Věra Merhautová: Výběr ze sochařského díla,
1987/04/16 - 1987/05/17   Květa Hamsíková: Tapisérie,
1987/05/26 - 1987/07/05   Jožka Antek: Tvář člověka a krajiny / plastiky - akvarely,
1987/07 - 1987/08   Miloslav Starec: Plastiky, medaile,
1987/08   Karel Vysušil: Grafika, koláže 1983-1987,
1987/09/08 - 1987/10/18   Vladimír Koštoval: Plastika,
1987/10/22 - 1987/11/29   Zdeněk Chotěnovský: Výběr z díla 1965 - 1987 - obrazy, monotypy, kresby,
1987/12/03 - 1988/01/10   Jiří Pavlík: Obrazy,
1988/01/19 - 1988/02/21   Josef Mžyk: Práce z let 1974 - 1987,
1988/03/03 - 1988/04/03   Josef Ruszelák: Výběr z díla 1965 - 1987,
1988/04/12 - 1988/05/22   Mahin Al-Karim: Tapisérie,
1988/05/31 - 1988/07/03   Václav Špale: Obrazy, kresby,
1988/07/12 - 1988/08/21   Jiří Marek: Monumentální sochařská tvorba,
1988/09/01 - 1988/10/09   Mladí pražští sochaři k jubileu Hany Wichterlové,
1988/10/12 - 1988/11/20   Jan Coufal: Obrazy,
1989/01/17 - 1989/02/19   Pravoslav Rada: Keramika z posledních let,
1989/02/28 - 1989/04/02   Věra Ducháčková: Výběr z tvorby,
1989/04/06 - 1989/05/07   Jan Solpera: Písmo, typografie, plakáty,
1989/05/16 - 1989/06/11   Věra Růžičková - Bejrová: výběr z díla,
1989/06/15 - 1989/07/16   Čestmír Kafka: Trojí poslední směřování,
1989/07/20 - 1989/08/20   Miloš Malina: Raná tvorba,
1989/09/28 - 1989/10/29   Plocha, prostor,
1989/11/02 - 1989/12/03   Jan Grimm: Obrazy / kresby,
1989/12/07 - 1990/01/07   Ivan Gruber: Výběr z malířského díla k šedesátinám,
1990   Zaostalí,
1990/02/15 - 1990/03/18   Sylva Lacinová: Výběr ze sochařské tvorby,
1990/03/26 - 1990/04/22   Lubor Těhník: Keramika,
1990/04/26 - 1990/05/27   Jan Měšťan: Jubileum,
1990/06/04 - 1990/07/01   Aleš Veselý: Stigmatické objekty,
1990/07/04 - 1990/08/05   Svárov,
1990/08/09 - 1990/09/09   Zaostalí (Beran, Demartini, Dlouhý, Nešleha),
1990/09/13 - 1990/10/14   Jaroslav Pecka: Obrazy,
1990/10/23 - 1990/11/18   Jaroslav Kolomazník: Plastiky, kresby,
1990/11/22 - 1990/12/30   Josef Špaček: Výběr z díla,
1991/01/08   Stanislav Podhrázský: Výběr z díla,
1991/02/15 - 1991/03/10   Zdeněk Sýkora: Linie,
1991/03/14 - 1991/04/14   Petr Šmaha: Obrazy, kresby,
1991/04/18 - 1991/05/19   Jindřiška Radová: Keramika. Výběr z díla,
1991/05/28 - 1991/06/23   Adéla Matasová: Instalace,
1991/06/27 - 1991/07/28   Vojtěch Adamec: Sochy, kresby,
1991/09/05 - 1991/10/06   Václav Frydecký: Výběr z tvorby,
1991/10/10 - 1991/11/10   Ladislav Karoušek: Obrazy a práce pro architekturu,
1991/11/14 - 1991/12/15   Jiří Sozanský: Obrazy,
1991/1219 - 1992/01/19   Jiří Sopko,
1992/01   Václav Benda,
1992/02/28 - 1992/03/29   Josef Žáček: Obrazy,
1992/04/02 - 1992/05/03   Ivan Komárek,
1992/05/07 - 1992/06/07   Minisalon,
1992/06/11 - 1992/07/12   Joska Skalník: Instalace,
1992/07/16 - 1992/08/16   8 členů Jednoty umělců výtvarných,
1992/08/20 - 1992/09/20   Eduard Ovčáček: Kresby ohněm / znaky,
1992/09/24 - 1992/10/25   Peter Hujar,
1992/10/29 - 1992/11/29   Pavel Nešleha,
1992/12/10 - 1993/01/10   Olaf Hanel: Vyhvězdíno,
1993   Bohuslava Olešová,
1993   Eliška Rožátová,
1993?   Stefan Milkov: Rodina,
1993/01/26 - 1993/02/14   Jiří Kačer: Reliefy a kresby,
1993/03/10 - 1993/03/28   Josef Hampl: Bilance 1882 - 1992,
1993/04 - 1993/05   Jan Pištěk: Hledání míry,
1993/05/12 - 1993/05/30   Jiří David: Zejména obrazy,
1993/06/24 - 1993/07/11   Jako ženy,
1993/08/04 - 1993/08/22   Mimmo Roselli, Ivan Ouhel,
1993/11/02 - 1993/11/14   Stanislav Zippe: Současná tvorba,
1993/12/08 - 1993/12/31   Zdeněk Lhotský: Práce z roku 1993,
1994   Jaroslav Kříž: Obrazy,
1994   Kateřina Štenclová,
1994/01/19 - 1994/05/08   Brichcín: Obrazy / Paintings / Bilder,
1994/02/17 - 1994/03/06   Miranda Housden: Sochařství,
1994/03/09 - 1994/03/27   Pavel Kříž: Formálie,
1994/03/29 - 1994/04/17   Petr Pavlík: Všechno je jinak jinak,
1994/05/11 - 1994/05/29   Jan Merta: Obrazy,
1994/05/12 - 1994/05/29   Jan Merta,
1994/06/01 - 1994/06/19   Ivan Exner: Mrtvá příroda, Dead nature,
1994/07/12 - 1994/07/31   Václav Fiala: Kresby / sochy,
1994/08/02 - 1994/08/21   Rostislav Novák: Obrazy / Painting,
1994/09/28 - 1994/10/16   Zdenek Hůla,
1994/12 - 1995/01   Jiří Volf: Sochy,
1995/01/18 - 1995/02/26   Václav Stratil: HuHaba,
1995/03/08 - 1995/04/17   Toni Cragg,
1995/05/05 - 1995/06/18   Gordon Matta-Clark,
1995/06/28 - 1996/07/30   Ivan Kafka,
1995/09/08 - 1995/10/15   Jürgen Drescher,
1995/10/20 - 1995/11/26   Margita Titlová - Ylovsky: Chymická zahrada,
1995/12/07 - 1996/01/07   Kateřina Vincourová,
1996/01/11 - 1996/02/18   Martin Mainer: Výlet aneb do Indie západní cestou,
1996/05/15 - 1996/06/23   Adriena Šimotová: Mémoire de Famille - Paměť rodiny,
1996/06/26 - 1996/08/04   Jíří David: Obyčejně obrazy,
1996/09/04 - 1996/10/06   František Skála Jr.,
1996/10/11 - 1996/11/03   Philippe Ramette,
1996/11/15 - 1996/12/15   Jiří Příhoda,
1996/12/19 - 1997/01/26   Václav Bláha: Záznam / Record,
1997   Pavel Opočenský: Zasvěcení hmotou,
1997/02/11 - 1997/03/09   Mrtvé duše,
1997/04/18 - 1997/05/17   Petr Kvíčala: 60 dní červené, modré a žluté 1996,
1997/05/22 - 1997/07/06   Jacques Monory: Enigme 4,
1997/09/10 - 1997/10/26   Václav Stratil: Společná výstava / Group Show,
1997/11/07 - 1997/12/07   Vladimír Kokolia,
1998/01/20 - 1988/02/22   Bílá,
1998/03/13 - 1998/04/19   Music for Prague,
1998/04/29 - 1998/06/07   Nancy Davidson: Carnivaleyes,
1998/06/10 - 1998/07/27   Michal Nesázal: Nejkrásnější svět,
1998/08/14 - 1998/09/27   Larry Clark: bez názvu, KIDS,
1998/10/01 - 1998/11/08   Jiří David: Moji rukojmí,
1998/11/12 - 1998/11/29   Rudolf Uher: Sochy / Sculptures,
1998/12/09 - 1999/01/10   Veronika Bromová: Zemzoo,
1999/11/13 - 1999/12/02   Bedřich Dlouhý: Autoportrét,
2000/02/02   Čečo: Vlci a beránci, soukromá prohlídka výstavy,
2000/02/03 - 2000/02/29   Čečo: Vlci a beránci,
2000/03/02 - 2000/03/31   Zoja Villalobos-Popović: …poté / … afterwards,
2000/05/10 - 2000/05/31   Koncert pro komorní orchestr a objekty: Intermediální projekt Hmota - Tón - Prostor,
2000/07/05 - 2000/07/30   Červené výstavy Miloslava Cicvárka,
2000/09/06 - 2000/09/30   Strojky Václava Jíry,
2000/10/03 - 2000/10/29   Michal Blažek: Sochy,
2001/01/11 - 2001/01/31   Petr Jedlička: Obrazy 1999-2000,
2001/02/05 - 2001/02/28   Jiří Hruška: Obrazy,
2001/06/04 - 2001/06/30   Josef Fronk: Bílé modlitby,
2001/07/03 - 2001/07/31   Michal Hajnal: Imagination,
2001/11/01 - 2001/11/30   Ellen Jilemnická: Sochy - dvojice,
2001/12/03 - 2002/01/02   Jasan Zoubek: Rod,
2002/02/07 - 2002/03/03   Bedřich Dlouhý: Autoportrét II.,
2002/03   Vladislav Mašata: Derilium - extáze,
2002/04/04 - 2002/04/30   Jiří Kaloč: Obrazy a kresby 1998-2002,
2002/11/02   43. aukce kreseb, grafiky, bibliofilských tisků, rukopisů a podpisů,
2002/11/27 - 2003/01/05   Libor Lípa: Paintings,
2003/05/01 - 2003/05/30   Václav Chochola: Divadlo, sport, exprese a groteska,
2003/08/01 - 2003/08/26   Josef Odráška: Kupky sena +,
2003/11/11 - 2003/11/30   Povolání: architekt [ka] / Profession: [Woman] Architect,
2004   JUV po 100 letech,
2004/01/12 - 2004/01/31   Pavel Hokynek: PHOtoobrazy,
2004/02/02 - 2004/02/29   V šesti II.,
2004/05   Bedřich Dlouhý: Autoportrét III.,
2004/06/17 - 2004/07/11   Setkávání / Encounters. Rudolf Riedlbauch: Obrazy / Paintings, Milan Vácha: Sochy / Sculptures,
2004/08/05 - 2004/08/29   Zdenka Marie Nováková: Obrazy (Skály a stromy),
2004/09/01 - 2004/09/25   Martin Frind,
2004/10/20 - 2004/11/07   Něco mezi námi. Josef Achrer - Obrazy, Alena Matějková - host,
2004/11/11 - 2004/12/03   Vladimír Hlubuček: Gobi a jiné krajiny,
2004/12/06 - 2004/12/30   Dominik Mareš: Fire,
2005/01/07 - 2005/01/29   Otto Placht: Šimanbej,
2005/03/01 - 2005/03/19   Jánuš Kubíček: Ateliéry,
2005/04/14 - 2005/05/05   Šimon Brejcha: Skin so soft,
2005/05/23 - 2005/05/29   Art Prague. 4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair,
2005/06/30 - 2005/07/23   Zdena Šafka Řeháková & Oldřich Plíva: Tkanice & Tavenice / Woven & Smelted Things,
2005/10/31 - 2005/11/05   Aukce současného umění, Výstava dražených uměleckých děl,
2005/11/07 - 2005/11/19   Jednota umělců výtvarných: Nové dny,
2005/11/23 - 2005/12/04   Alena Matějková: Klonovaná Máňa,
2005/12/08 - 2005/12/21   Libor Lípa: Lípa H5 N1,
2005/12/14 - 2006/01/27   Petr Nikl: Záclony,
2005/12/23 - 2005/12/31   Pepik a Wladimir: Kolekce v akci,
2006/03/11 - 2006/03/16   Korejsko-česká výstava současného umění,
2006/03/19 - 2006/03/31   Kočky mluví ze spaní - František PON,
2006/04/04 - 2006/04/15   Arskontakt,
2006/04/04 - 2006/04/18   Vojtěch Malaník: Ze sochařské tvorby,
2006/04/20 - 2006/05/04   Petr Fiala: Čekání,
2006/05/15 - 2006/05/21   ART CZ: Aukce současného umění - předaukční výstava,
2006/05/18 - 2006/06/27   tina b. The Prague Contemporary Art Festival,
2006/05/23 - 2006/05/28   Art Prague. 5. veletrh současného umění / 5th International Contemporary Art Fair,
2006/06/02 - 2006/06/14   CAP 2006 - Současné umění v mezinárodním kontextu,
2006/06/16 -   Práce na papíře II.,
2006/09 - 2006/10   Horizonty / Horizons,
2006/09/18 - 2006/10/01   Vojtěch Janyška / AdAlbErt KhAn: Šel do nebe... tak ať zavolá, až se vrátí / Il est au ciel... qu'il m'appelle quand il rentre,
2006/10/03 - 2006/10/14   Horizonty / Horizons,
2006/10/17 - 2006/10/29   Michal Tomek: Čeští panovníci a jiné figurky v obrazech,
2006/12/12 - 2006/12/23   Jan Bačkovský: Tisky,
2006/12/28 - 2007/01/14   Jiří Sozanský: Krajina po bitvě,
2007   Renáta Drábková: Ta, která ví,
2007/01/18 - 2007/02/15   Typický obraz,
2007/02/28 - 2007/03/13   Xénia Hoffmeisterová: Věci / Things,
2007/04/03 - 2007/04/29   Slavík 75,
2007/05/07 - 2007/05/12   Současné umění / Contemporary Art, předaukční výstava,
2007/05/21 - 2007/05/27   Art Prague. 6. veletrh současného umění / 6th International Contemporary Art Fair,
2007/06/12 - 2007/06/26   Liliana Maftei: Podivuhodný barevný svět Liliany Maftei,
2007/07   Josef Hlaváček: Linoryty,
2007/11/05 - 2007/11/10   Současné umění / Contemporary Art, předaukční výstava,
2007/12/13 - 2007/12/31   Václav Stratil: Lišky,
2008   Jan Antonín Pacák,
2008   Konrád Babraj: Sochař, který maloval,
2008/01/03 - 2008/01/13   Alena Matějková: Moře mezi námi / The sea between us,
2008/05/12 - 2008/05/18   Eliška Jakubíčková: Otroci a kytky,
2008/05/20 - 2008/05/31   Petr Štěpán: Zvěstování, obrazy 2007 - 2008,
2008/07/01 - 2008/07/27   Jednota umělců výtvarných: Povídání o Praze,
2008/10/14 - 2008/10/26   Natalie Hlubučková - soukupová: Obrazy - výběr z tvorby,
2008/12/17 - 2009/01/11   Václav Sedláček: Krajina,
2009/02/24 - 2009/03/08   Jiří Mikeska: 50m2 14 dní letecky,
2009/03/10 - 2009/03/22   Jiří Frajer, Jindřich Vávra: Frajer Vávra - slepeni volbou,
2009/03/24 - 2009/04/19   Patrik Kovačovský, Petr Nikl: Stanoviště,
2009/04/21 - 2009/05/03   Ivana Hejduková: Čtení knihy v zahradě,
2009/06/16 - 2009/06/28   Sdružení pražských malířů, Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska,
2009/06/16 - 2009/06/28   Sdružení pražských malířů a Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska,
2009/09/02 - 2009/09/13   Marek Slavík: Varovný signál podvědomí,
2009/11/10 - 2009/11/22   Jaroslav Kříž: Barvy země,
2009/12/09 - 2010/01/03   Marie Tefrová: Výstava obrazů,
2010/01/05 - 2010/01/11   Roman Franta: B. B. (K) NOW,
2010/01/26 - 2010/02/07   Ladislav Hodný - Ateliér Hodný,
2010/02/10 - 2010/03/07   Suzanne Široká: Kráska a Netvar,
2010/04/14 - 2010/05/02   Petr Zlamal: Archeologie paměti (Obrazy z let 2006-2010),
2010/09/07 - 2010/09/12   Eliška Jakubíčková: MY,
2010/11/10 - 2010/11/21   Jiří Mikeska: Ve mně,
2010/12/14 - 2011/01/02   Štefan Prukner – Bartůšek: Malé formáty – 50. až 90. léta,
2011/01/04 - 2011/01/16   Dominik Hejtmánek, František Polák: Selekce,
2011/01/8 - 2011/01/30   Alexandr Kozlov: Obrazy a sochy,
2011/02/01 - 2011/02/20   Jaroslav Klápště: Vyhnání z ráje,
2011/02/23 - 2011/03/01   Jiří Hilmar: Optické reliéfy,
2011/03/06   Aukce výtvarného umění (Prague auctions),
2011/03/09 - 2011/04/30   František Vízner: Ateliér,
2011/05/03 - 2011/05/07   Aukce sbírky Anny Fárové a současného výtvarného umění, předaukční výstava,
2011/05/08   Aukce sbírky Anny Fárové a současného výtvarného umění,
2011/05/11 - 2011/05/22   Corpora S,
2011/05/24 - 2011/06/05   Ivana Hejduková: Za úplňku,
2011/06/07 - 2011/06/19   Vojtěch Janyška: Portréty/Vlny času,
2011/06/22 - 2011/07/17   Rastislav Michal: Obrazy ze Šáreckého údolí,
2011/11/08 - 2011/11/19   Aukce výtvarného umění (Prague auctions), předaukční výstava,
2011/11/20   Aukce výtvarného umění (Prague auctions),
2011/12/14 - 2012/01/08   Totemy a meditační sloupy,
2012/01/24 - 2012/02/19   Zbyšek Sion,
2012/04/04 - 2012/04/21   Jiří Kačer: Rudimenta,
2012/04/25 - 2012/05/20   Jan Měřička: Mechanika davu,
2012/05/27   Aukce výtvarného umění (Prague auctions),
2012/06/12 - 2012/07/08   Juraj Meliš: Dies Irae,
2012/08/14 - 2015/08/30   Jednota umělců výtvarných: Letní setkání,
2012/09/05 - 2012/09/30   Jan Tichý: Krajina / Architektura,
2012/10/02 - 2012/10/06   Aukce výtvarného umění: Předaukční výstava,
2012/10/07   Aukce výtvarného umění,
2012/12/04 - 2012/12/08   Aukce výtvarného umění: Předaukční výstava,
2012/12/09   Aukce výtvarného umění (Prague auctions),
2013/01/08 - 2013/01/27   Petr Pichl: Úzká cesta,
2013/03/12 - 2013/03/16   Aukce výtvarného umění, předaukční výstava,
2013/03/12 - 2013/03/16   Jiří Balcar: Pozůstalost (Předaukční výstava),
2013/03/17   Aukce výtvarného umění (Prague auctions),
2013/03/17   Jiří Balcar: Pozůstalost (Aukce),
2013/04/03 - 2013/04/28   Jan Kanyza: Druhý poločas,
2013/05/22 - 2013/06/02   Jan Rýz: Plastily,
2013/06/04 - 2013/06/08   Miroslav Tichý: Fotografické dílo,
2013/06/04 - 2013/06/08   Výtvarné umění - výstava,
2013/06/09   Výtvarné umění, Miroslav Tichý: Fotografické dílo, aukce,
2013/06/12 - 2013/06/23   Eva Brodská: Vlna za vlnou,
2013/06/25 - 2013/07/14   Miroslav Štolfa: Mezi tvarem a barvou,
2013/10/08 - 2013/11/03   Tři: Jiří Laštovička, Eva Slavíková, Tomáš Proll,
2013/11/05 - 2013/11/17   Ivana Hejduková: Detail místa, kde pravěký člověk hrál na hudební nástroj,
2014/04/8 - 2014/04/30   Jaroslav Kříž obrazy 1965 - 2012,
2014/05/27 - 2014/06/08   Jaroslav Horálek: Obrazy,
2014/09/03 - 2014/09/28   Jaroslava Bičovská: Způsoby léta,
2014/12/09 - 2015/01/04   Ivan Ouhel: ...barevný svět...,
2015/01/07 - 2015/01/25   Jednota umělců výtvarných 2015 - současná tvorba,
2015/01/27 - 2015/02/15   Aleš Lamr: Maranatha,
2015/02/17 - 2015/03/01   Jaroslav Štědra,
2015/05/19 - 2015/05/30   František Vobecký: Obrazy 1926 - 1966,
2015/08/12 - 2015/08/23   Pavel Mutinský: Čtyřicet let malířské tvorby,
2015/09/08 - 2015/09/20   Contemporary Art 2015,
2015/12/16 - 2016/01/10   Václav Jíra: Chronos - Quadrivium,
2016/02/24 - 2016/03/13   Jiří Načeradský: 170 x 275,
2016/03/23 - 2016/04/17   Jaromír Skřivánek: Obrazy z Orientu,
2016/06/14 - 2016/06/26   Jednota umělců výtvarných 2016: Opět po roce,
2016/09/06 - 2016/09/18   Zdenka Marie Nováková: Tóny a barvy,
2016/11/29 - 2016/12/04   12/15 Pozdě, ale přece,
2017/01/10 - 2017/01/29   Zdeněk Manina: Expozice,
2017/03/21 - 2017/04/16   Joska Skalník: Sny - situace - hry,
2017/05/02 - 2017/06/03   Otakar Slavík: Diptychy,
2017/06/06 - 2017/06/10   Sbírka československého diplomata,
2017/06/06 - 2017/06/10   Výtvarné umění,
2017/06/06 - 2017/06/10   Fotografie,
2017/06/11   Sbírka československého diplomata,
2017/06/11   Výtvarné umění,
2017/06/11   Fotografie,
2017/06/14 - 2017/06/25   Martin Němec: LX,
2017/08/01 - 2017/08/20   Jednota umělců výtvarných: Současná tvorba,
2018/01/10 - 2018/02/04   Květoslav Přibyl: Fotografie,
2018/02/06 - 2018/02/18   Nové sdružení pražských umělců: Obrazy, grafika, sochy,
2018/03/13 - 2018/03/17   Jaroslav Grus,
2018/03/13 - 2018/03/17   Jaroslav Vacek,
2018/03/20 - 2018/03/24   Výtvarné umění,
2018/03/25   Jaroslav Grus,
2018/03/25   Jaroslav Vacek,
2018/03/25   Výtvarné umění: Aukce,
2018/04/04 - 2018/04/22   Přírodovědcovy vizuální symfonie & jiné obrazy Luďka Jirouska,
2018/04/25 - 2018/05/13   Rostislav NováK. Obrazy odrazy,
2018/06/13 - 2018/06/24   Ota Janeček: Intuice,
2018/07/24 - 2018/08/05   Jednota umělců výtvarných: 120 let existence,
2019/02/19 - 2019/03/03   Milan Křenek, Jan Vít: Paralelní cestou,
2019/04/02 - 2019/04/14   Lechtivá socha,
2019/05/14 - 2019/05/19   Aukční výstava vybraných uměleckých děl,
2019/05/19   Večerní aukce vybraných uměleckých děl,
neuvedeno   Naše generace,
neuvedeno   Miloslav Dymáček: Obrazy, kresby, plastiky / Pictures, Drawings, Statues,