Český spisovatel, a.s.

city: Praha
address: _
state: Česká republika (Czech Republic)

Český spisovatel, a.s.

kniha
  published   title (subtitle)
  1967   Vizita
  1993   Básnické počátky - Překlady
  1993   Cadus rotundus / Sud kulatý
  1993   Daleko blízko
  1993   Hra jako symbol světa
  1993   Intimní Karel Hynek Mácha
  1993   Rozloučení s Československem
  1993   Století Markéty Samsové
  1994   Deník naší babičky
  1994   Intelektuál a revoluce
  1994   Jiří Kolář
  1994   Než se setmí (Autobiografie)
  1994   Osvobozování života a poezie (Studie ze čtyřicátých let)
  1994   Otevřít po mé smrti
  1994   Vteřinové smrti
  1994   Ztracené peklo (Dryjáky z magmatu a černé žluči (1988-1992))
  1995   Amerika v zrcadlech
  1995   Kniha básňů převeršovná, již vlastnodušně protrpěl a v řeč svázal Eberhardt Hauptbahnhof, básník český
  1995   Polemiky Ferdinanda Peroutky
  1995   Příběh Rysa
  1995   Skutečnost Svoboda (Kulturněpolitické stati a polemiky z let 1945-1948)
  1995   Útěcha z mystifikace
  1995   Valivý čas proměn
  1995   Zápisky z blázince
  1995   Zpovědi českého Američana
  1996   Dodatky
  1996   Nemluv s cizími
  1996   Renesance rozumu
  1996   Spratek a krásná Danuše
  1996   Za všechno může kocour
  1997   Elektrický les