Knihtiskárna Alois Šašek

Book
published, title (subtitle)
1916, K. H. Mácha (Výbor z jeho básní)
1928, Mučedník kostnický (Proslovy, recitace, scéna, zpěvy atd. ke školním a lidovým oslavám památky Husovy)
1947, Cizinec
1948, Helenina záhada
1949, Býti zrnkem soli (Román)