Žaket

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2001, Daniel Pešta: Obřízka / Circumcision
2004, Radek Kratina
2005, Hugo Demartini: Objects from the Sixties
2005, Běla Kolářová
2005, Jiří Kolář
2005, Hugo Demartini
2005, Volker Sieben
2006, Daniel Pešta: Creme de la creme
2006, Bedřich Dlouhý
2006, Jan Koblasa
2006, Jan Kotík
2006, Theodor Pištěk
2006, Aleš Veselý
2011, František Dymáček: Art brut
2011, Anna Zemánková (Art brut: Anatomia Metamorphosis)
2011, Luboš Plný: Artbrut
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2005, Emigration out/in No 1 (Běla Kolářová, Jiří Kolář, Radek Kratina, Hugo Demartini)
2006, Emigration out/in No 2 (Hugo Demartini, Jan Koblasa, Jan Kotík, Theodor Pištěk, Aleš Veselý)
Book
published, title (subtitle)
2003, Vzpomínky a záznamy
2004, Knihovny Středočeského kraje
2009, František Kaván